กรีนฟีวันธรรมดา
Visitor 500 บาท (ทั้งวัน)
Guest 450 บาท (ทั้งวัน)
กรีนฟีวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รอบเช้า หลัง 11.30 น ต่อรอบ 9 หลุม ต่อรอบ 18 หลุม
Visitor 1,050 บาท/18 หลุม 900 บาท/18 หลุม 300 บาท 600 บาท
Guest 900 บาท/18 หลุม 900 บาท/18 หลุม 300 บาท 600 บาท
สมาชิกรายปี
22,000 บาท/ปี
บริการอื่น ๆ
ค่าแคดดี้ ค่าเช่ารถกอล์ฟ ค่าเช่าถุงกอล์ฟ (Set) ค่าเช่ารองเท้า ค่าเช่าร่ม
350 บาท/18 หลุม 600 บาท/18 หลุม (นั่งคู่) มีบริการทั้งหมด 100 คัน 800 บาท 200 บาท 100 บาท

  *** สอบถามรายละเอียดและสมัครสมาชิกได้ที่ 02-549-1555-8, 06-4936-0029