สนามกอล์ฟ 18 หลุม พาร์ 72 เป็นการออกแบบโดยทีมงานจาก Dye Design USA เน้นอุปสรรคทางน้ำ โดยเฉพาะ Signature Hole หลุม 11 เป็นเกาะกรีนกลางน้ำ (Island Green) ตามสไตล์ Dye Design ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง โดยฝั่งหลุม 1-9 จะมีน้ำขนาบซ้ายตลอดทุกหลุม และฝั่งหลุม 10-18 จะมีน้ำขนาบขวาตลอดทุกหลุม เปิดประสบการณ์สำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการความท้าทาย

 
Responsive image

Tee Time Reservations

Telephone Enquiries

 02-549-1555-8, 06-4936-0029

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18