ปีการแข่งขัน รายการการแข่งขัน ชื่อ นามสกุล
2538 PTT PERFORMA-UNOCAL GOLF CHAMPIONSHIP 1995 ถาวร วิรัตน์จันทร์
2545 UBC-WATERMILL CHAMPIONSHIP ธรรมนูญ ศรีโรจน์
2548 KING’S CUP THE 2005 PROFESSIONAL GOLF ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุดร ดวงเดชา
2551 CHANG NAKORNNAYOK CHAMPIONSHIP 2008 ธนัทชาญ เผือกเทศ
2552 CHANG NAKORNNAYOK CHAMPIONSHIP 2009 อุดร ดวงเดชา
2552 SINGHA WATERMILL CHAMPIONSHIP 2009 ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล
2552 SINGHA WATERMILL CHAMPIONSHIP 2009 สมเกียรติ ศรีสง่า
2553 SINGHA WATERMILL CHAMPIONSHIP 2010 วิสุทธิ์ อรรจนาวัมน์
2553 SAT-THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2010 นนทยา ศรีสว่าง
2553 SINGHA WATERMILL CLASSIC 2010 นำโชค ตันติโภคากุล
2554 SINGHA WATERMILL CLASSIC 2010 ถาวร วิรัตน์จันทร์
2554 SINGHA WATERMILL CLASSIC 2011 ภัทรพล ขันทะชา
2554 SAT-THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2011 ธีรนันท์ อยู่ปาน
2555 SINGHA WATERMILL CHAMPIONSHIP 2012 ถาวร วิรัตน์จันทร์
2555 PGA THAILAND TOUR 2012 SINGHA & SAT WATERMILL CLASSIC อุดร อุดร
2555 PGA THAILAND TOUR WATERMILL & SAT CHAMPIONSHIP วศิน ศรีภัทรานุสรณ์
2556 NAKHONNAYOK GOLF PARADISE CLASSIC #2 AT WATERMILL GOLF & GARDENS ปรเมษฐ์ สนธิระติ
2556 PGA THAILAND CHALLENGE 2013 WATERMILL CHALLENGE ณัฐวุฒิ เพียรสัมฤทธิ์
2556 TOYOTA PGA THAILAND CHALLENGE ธาวิท พลไทย
2556 5th SINGHA SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2013 กานต์พนิตนันท์ เมืองคำสกุล
2556 7th SINGHA SAT THAI LPGA THAILAND CHALLENGE Javie Agojo
2556 TOYOTA PGA THAILAND CHALLENGE ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต
2556 TOYOTA PGA THAILAND CHALLENGE พชร คงวัดใหม่
2557 8th SINGHA SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2014 PRESENTED BY TOYOTA เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์
2557 PGA THAILAND TOUR & SAT 2014 #7 เทพทัต เสนวงษ์
2559 CHANG ONGKHARAK CHAMPIONSHIP 2016 ประหยัด มากแสง
2559 SINGHA SAT CHAMPIONSHIP 2016 AT WATERMILL GOLF & GARDENS อุดร ดวงเดชา
2560 SINGHA SAT NAKHON NAYOK CLASSIC 2017 ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์
2560 SINGHA TDT NAKHON NAYOK 2017 ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม
2561 SINGHA SAT NAKHON NAYOK CHAMPIONSHIP 2018 อิทธิพัทธ์ บูรณธัญรัตน์
2561 SINGHA TDT NAKHON NAYOK 2018 Taiki Hara